"Dobry start" dla ucznia

28.06.2018

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.  

Dla kogo wsparcie? 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.


czytaj dalej...

PODPROGRAM 2017 – efekty

29.05.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na terenie Gminy Kobiór realizowany był Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem było wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

 1.  W ramach POPŻ  Podprogram 2017,  który był realizowany w okresie:

 sierpień 2017 - czerwiec 2018
współpracowaliśmy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie

2.  Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 • groszek z marchewką 4,00 kg,
 • fasola biała 4,00 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,
 • makaron jajeczny 4, 5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana  2 kg,
 • herbatniki 0.6 kg,
 • mleko UHT  7  l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona  2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg ,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

3. Żywność wydawana była w formie paczek żywnościowych z różnych grup towarowych; każda osoba otrzymała 5 paczek w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności o łącznej wartości- 51,21 kg na osobę.

4.Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 127 osób znajdujących się   w trudnej sytuacji życiowej.

5. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 

 • 6,503,67           ton żywności;
 • 635                paczek żywnościowych;

6.W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie  w 2 warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w trakcie dwóch spotkań.

W warsztatach tych uczestniczyło 13 osób

Rodzaje warsztatów:

 • Finansowy  - Moduł I i II  „Finansowo silni „  - 1 spotkanie dla  13 uczestników ;          10 kobiet i 3 mężczyzn
 • Kulinarny – Moduł III i IV „ Gotujemy na beztydzień „ i „Estetyka stołu”- 1 spotkanie dla 13 uczestników ; 10 kobiet i 3 mężczyzn

 

 


czytaj dalej...

RODO

25.05.2018

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze,
  ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

  NIP: 646-23-69-955, REGON: 271724080
  gopskobior@wp.pl
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze jest P. Rączka Justyna, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: gopskobior@wp.pl

czytaj dalej...

OPIEKA 75+

18.03.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że  przystąpił  do realizacji Programu po nazwą „Opieka 75+”, w ramach którego udzielane byłoby wsparcie w postaci usług opiekuńczych, osobom samotnym, które ukończyły 75 rok życia, wymagającym pomocy w czynnościach dnia codziennego m.in., tj., sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych i innych w zależności od potrzeb. 
W związku z tym, prosimy o zgłaszanie osób wymagających takiego wsparcia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze osobiście lub telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018r do godz. 14.00. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia