OPIEKA 75+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że  przystąpił  do realizacji Programu po nazwą „Opieka 75+”, w ramach którego udzielane byłoby wsparcie w postaci usług opiekuńczych, osobom samotnym, które ukończyły 75 rok życia, wymagającym pomocy w czynnościach dnia codziennego m.in., tj., sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych i innych w zależności od potrzeb. 
W związku z tym, prosimy o zgłaszanie osób wymagających takiego wsparcia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze osobiście lub telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018r do godz. 14.00. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57
 

Śląskie. Pozytywna energia