ZAPYTANIE OFERTOWE-ANULOWANE

 

Kobiór, dnia 27.10.2014 r.

 

W związku z realizacją zadania o nazwie:
"Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobiórze kieruje prośbę
o przesyłanie ofert cenowych, dotyczących przedmiotu zamówienia tj.:

 

 • PRZEWÓZ WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA TRASIE KOBIÓR - Tychy - KOBIÓR (ok. 15 osób)

 

termin realizacji: 10 listopad 2014 r. (ok. 9:00-13:00)

oferta powinna zawierać:

 1. cenę

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 1. Miejsce składania ofert:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Centralna 57
  43-210 Kobiór

lub elektronicznie na adres:    gopskobior@wp.pl

 1. Termin składania oferty upływa: 06.11. 2014 r..

 2. Oferty które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie oferty nie będą rozpatrywane (liczy się data stepla pocztowego).

 3. W ciągu jednego dnia po dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje droga mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku postępowania.

 

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Śląskie. Pozytywna energia