ZAPYTANIE OFERTOWE- ROZSTRZYGNIĘTE

 

Kobiór, dnia 28.12.2015 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Przewóz wychowanków Świetlicy Środowiskowej na trasie Kobiór-Goczałkowice-Zdrój-Kobiór, ofertę złożyła 1 firma :

1. Usługi Transportowo-Przewozowe Botrans Tworuszka Bogdan, ul. Rodzinna 33,
    43-210 Kobiór

 

Kierując się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu zamówień publicznych do świadczenia usługi wybrano firmę:

Usługi Transportowo-Przewozowe Botrans Tworuszka Bogdan,
ul. Rodzinna 33, 43-210 Kobiór

 


Kobiór, dnia 01.12.2015 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze kieruje prośbę
o przesyłanie ofert cenowych, dotyczących przedmiotu zamówienia tj.:

 

 • PRZEWÓZ WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA TRASIE KOBIÓR - Goczałkowice Zdrój - KOBIÓR (ok. 15 osób )

 

termin realizacji:   29 grudnia  2015 r. (ok. 10:00-13:00)

oferta powinna zawierać:

 1. cenę

 2. rodzaj proponowanego środka transportu- KONIECZNIE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 1. Miejsce składania ofert:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Centralna 57
  43-210 Kobiór

  lub gopskobior@wp.pl

   

 2. Termin składania oferty upływa:  23.12. 2015 r..

 3. Oferty które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie oferty nie będą rozpatrywane (liczy się data stepla pocztowego).

 

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Śląskie. Pozytywna energia