W  dniu  28  grudnia  2012 r.  Rada  Gminy  Kobiór  podpisała  Uchwałę nr XX/148/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Śląskie. Pozytywna energia