Finansowanie Świetlicy Środowiskowej – DOTACJE

Głównym źródłem finansowania Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze są środki pochodzące z budżetu gminy z „Gminnego Funduszu Profilaktyki”. Są one jednak niewystarczające, dlatego Gmina Kobiór każdego roku wnioskuje o dofinansowanie jej działalności.


Pozyskiwane dotacje z budżetu Województwa Śląskiego umożliwiają wzbogacenie oferty Świetlicy Środowiskowej poprzez urozmaicenie zajęć w szczególności:

  • organizowanie wycieczek krajoznawczych,

  • organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na basen itp.,

  • zatrudnienie specjalistów (psychologa, nauczyciela języków obcych, informatyka, wychowawców, plastyka, terapeuty i innych),

  • zakup sprzętu i wyposażenia,

  • zakup materiałów do prowadzenia zajęć,

  • zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci.

 

Wysokość otrzymanego dofinansowania:

 

Rok 2017

Województwo po raz kolejny udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 8.537 zł  z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:

„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze” 
 

13. października 2017 r. podpisano  umowę nr 36/DOT/OPA/2017, w której szczegółowo określono zakres oraz warunki udzielonego wsparcia.


czytaj dalej...

Rok 2016

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 18.000 zł  z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:

„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze” 
 

19. sierpnia 2016 r. podpisano  umowę nr 51/DOT/2016, w której szczegółowo określono zakres oraz warunki udzielonego wsparcia.

 

czytaj dalej...

Rok 2014

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 30.000 zł  z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:

„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2013

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 26 000 zł
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2012

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 23 210 zł 
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”

 


czytaj dalej...

Rok 2011

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 17 793 zł  
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2010

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 13 200 zł  
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2009

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 15 000 zł  
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2008

Województwo udzieliło Gminie Kobiór pomocy finansowej  w wysokości 25 000 zł
z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania:
„Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze”


czytaj dalej...

Rok 2007

„Wzmocnienie infrastruktury świetlicy stworzonej na terenie województwa śląskiego w 2006r."
w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia
w środowisku wiejskim”
, wysokość dotacji:  15 000 zł.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia