PODPROGRAM 2016- EFEKTY

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Śląskim Bankiem Żywnościw Chorzowie.

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

 1. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 134 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 6,572 ton żywności;
 • 670 paczek żywnościowych.
 1. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w trakcie dwóch spotkań.
  W warsztatach tych uczestniczyło17 osób
 1. Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne -1 spotkanie dla  16 uczestników

 • Żywieniowe -1  spotkanie dla 17 uczestników

 • Kulinarne – 1 spotkań dla 17 uczestników

 • Niemarnowanie żywności –1 spotkanie dla 16 uczestników

 Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020.
Podprogram 2016.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że przedłużona zostanie współpraca z Bankiem Żywności w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program będzie realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Kwalifikowalność osób do programu odbywać się będzie jak w poprzednich latach tj. zgodnie z wytycznymi pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Pomoc będzie miała charakter  cykliczny i będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. O terminach dystrybucji będziemy informować na stronie internetowej GOPS.

W /w okresie  każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • herbatniki,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • powidła śliwkowe,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka drobiowa,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy.


Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2016

 

 • 31.10.2016 r

 • 19.12.2016 r

 • 06.02.2017 r

 • 20.03.2017 r.

 • 08.05.2017 r.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny, Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30

   

Śląskie. Pozytywna energia