20.01.2017

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2017  z dn. 20.01.2017 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń wychowawczych  1/4 etatu

 30.12.2016

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.4.2016  z dn. 30.12.2016r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń wychowawczych  1/4 etatu02.08.2016

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.3.2016  z dn. 02.08.2016r.

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- Kierownik Świetlicy Środowiskowej  1/2 etatu14.06.2016

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2016  z dn. 14.06.2016r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 1/1 etat

Śląskie. Pozytywna energia