Fundusze Europejskie

INFORMACJA

27.05.2024

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


czytaj dalej...

"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

27.05.2024

 

"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

(dostęp do "opasek bezpieczeństwa)

W związku z pozyskaniem środków na zakup i monitoring opasek bezpieczeństwa w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024, przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w programie.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Celem programu "Korpus Wsparcia Seniorów" jest:

  • wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach programu seniorom  zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa", które będą połączone z usługą operatora pomocy- w przypadku trudnej sytuacji bądź nagłęgo zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze

Szczegółowe informacje o programie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2024 


czytaj dalej...

„Przeciw pijanym kierowcom!”

18.04.2024

Kobiór dołącza do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”

Gmina Kobiór jest kolejnym samorządem, który włączył się w kampanię Krakowskiej Akademii Profilaktyki. W materiałach „Przeciw pijanym kierowcom!” docieramy z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do uczniów szkół nauki jazdy i młodzieży. Ulotki obalają mity na temat trzeźwienia. W materiałach dużo miejsca poświęcamy roli pasażerów i świadków jazdy po alkoholu. Ich właściwa reakcja wielokrotnie ratuje życie.

https://www.akademiaprofilaktyki.pl/kobior-woj-slaskie-dolacza-do-kampanii-przeciw-pijanym-kierowcom/


czytaj dalej...

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

15.03.2024

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 


czytaj dalej...

INFORMACJA- PUNKT WSPARCIA RODZINIE

15.02.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje,  że z dniem 30.01.2024r.  wznawia świadczenie usług dla podopiecznych i mieszkańców Gminy Kobiór w formie wsparcia psychologicznego.  Usługi będą świadczone dwa razy w miesiącu we wtorki  od godz.  14.00

Informujemy także, że terapeuta uzależnień przyjmuje tak jak dotychczas w 2 ostatnie poniedziałki miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wsparcie specjalistów odbywa się w Punkcie Wsparcia Rodziny w Kobiórze
ul. Centralna 57 ( wejście z drugiej strony budynku).

Do specjalistów można się umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka
tj. poniedziałek – środa w godz. Od 7.30 do 15.30; w czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00
oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

 


czytaj dalej...

Informacja- rusza program

15.02.2024

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"               
   edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze  informuje , że przystąpił  do realizacji Programu ; Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Na podstawie Umowy nr PSXI.AOOzN.946.1.36.2024 zawartej w dniu 13.02.2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 


czytaj dalej...

„Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

25.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze w ramach zachowania ciągłości projektu, który realizował  od  stycznia 2020 do grudnia 2021 r.   „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT informuje, że w 2023 r.  od stycznia do grudnia w związku z zgłaszanym zapotrzebowaniem na świadczenie usług w takiej formie świadczył usługi jak: wsparcie specjalistyczne , w tym wsparcie  psychologa oraz terapeuty uzależnień  oraz obóz terapeutyczno-edukacyjny dla rodzin.

Psycholog przyjmował w każdy czwartek ( raz w tygodniu – 4 godz.) w Punkcie Wsparcia Rodziny w godzinach  od 11.00- 15.00 . W ramach zadania prowadził konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię dla podopiecznych GOPS w Kobiórze. Tematyka przeprowadzanych spotkań dotyczyła m.in. : samotności , radzenia sobie z chorobą , izolacja społeczną , wspierania bliskich w radzeniu sobie z problemami, stawiania granic w relacji z osoba uzależnioną lub stosującą przemoc psychiczną, budowania bliskich relacji z ludżmi , radzenia sobie z konfliktami, poszerzania świadomości przeżywania. W 2023 r. z pomocy psychologa skorzystało 17 osób.

Terapeuta uzależnień przyjmował 2 razy w miesiącu  w 2 ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. od 9.00-13.00.W 2023 r. w ramach Punktu Wsparcia Rodziny odbyło się 96 godzin psychoterapii uzależnień. W sesjach brało udział 17 osób, z czego 11 nowych osób , 6 z nich kontynuowało leczenie rozpoczęte w 2022 r. Praca z pacjentem prowadzona była w kontakcie indywidualnym. Obejmowała ona sesje diagnostyczne, rozmowy motywujące do podjęcia abstynencji lub do wyboru formy leczenia  , sesje wspierająco- podtrzymujące w utrzymaniu podjętej abstynencji oraz w dalszym rozwoju w różnych obszarach życia pacjentów: rodzinnym, społecznym, ekonomicznym, zawodowym, rozwojowym, edukacyjnym czy komunikacyjnym.

Specjaliści przyjmowali po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu  w GOPS Kobiór  pod numerem  32 2188595  .

W ramach zachowania ciągłości zorganizowano tak jak w poprzednich latach wyjazd rodzin na obóz terapeutyczno-edukacyjny ; organizatorem była Agencja Turystyczna „ OLA”.

Obóz odbył się w terminie od 9.08.2023 do 13.08.2023 r. , tym razem rodziny wyjechały do Karpacza.      W wyjeżdzie uczestniczyło 29 osób, 12 osób dorosłych i 17 dzieci. Grupa dorosłych uczestniczyła w warsztatach z zakresu: stylów wychowania dziecka, kompetencji rodzicielskich i prawidłowych postaw wobec dziecka, treningu zastępowania agresji, treningu rozwiazywania problemów wychowawczych z dziećmi w wieku dojrzewania, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych. Równolegle odbywały się warsztaty dla dzieci. Uczestnicy poznawali emocje, omawiali sytuacje, w których dane emocje występują oraz poznawali sposoby  na odreagowanie złych emocji. W ramach zajęć poznawały także sposoby prawidłowego rozwiazywania konfliktów , zastępowania agresji słownej lub fizycznej rozmowa. W ramach tworzenia prawidłowych relacji rówieśniczych dzieci uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem dramy, metody ruchu rozwijającego W Sherborne i zabaw z chustą KLANZA.. Wszyscy uczestnicy obozu brali czynny udział w licznych imprezach towarzyszących.

Usługę wykonano w sposób rzetelny zgodnie z zawartą umową , zapewniając profesjonalne zaplecze dydaktyczno- specjalistyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji w/w usługi.

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia
Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego