Zmiana wytycznych POPŻ

19.01.2017

W dniu 29 grudnia 2016r. na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/    opublikowano "Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016r., które obowiązują od 1 stycznia 2017r.

 

Nowe wytyczne wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyżsezone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1268 zł. dla osoby samotn ie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja 
dostępny jest również zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014-2010"


czytaj dalej...

Ogłoszenie

19.01.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć 06.02.2017r.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 449 01 45 wew. 21, 30.


czytaj dalej...

Warsztaty "Jedz zdrowo i mądrze"

30.11.2016

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty.

 

Tematyka warsztatów:

"Jedz zdrowo i mądrze". W ramach tych warsztatów będą poruszane następujące tematy:

  • motywacja na drodze do zdrowego odżywiania

  • wybieraj rozsądnie, wykorzystuj mądrze

  • zdrowy styl życia łączy ludzi.


czytaj dalej...

Szanowni Państwo

30.11.2016

Z dniem 2 stycznia 2017r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zostanie przeniesiona na ul. Chrobrego 39 (obok Prokuratury).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 42 37 202 oraz w aktualnościach na stronie internetowej Zespołu http://www.pzon.rybnik.pl/


czytaj dalej...

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

22.11.2016

  • 31.10.2016 r
  • 19.12.2016 r
  • 06.02.2017 r
  • 20.03.2017 r.
  • 02.05.2017 r.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

PILNE

12.10.2016

Służba Celna

ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. 

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;

e-mail:               powiadom-clo@mofnet.gov.pl;

Telefon Izby Celnej w Katowicach:     502-726-860


czytaj dalej...

Informacja

06.09.2016

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór dzieci do
Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze 
na rok szkolny 2016/2017.

 

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze jest placówką wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo-wychowawczym, funkcjonująca w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 16 lat mieszkających na terenie Gminy Kobiór. Dzieci do placówki przyjmowane są  za pisemnym wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna.


czytaj dalej...

STYPENDIA SZKOLNE

23.08.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze przypomina, iż do dnia 15 września 2016r. przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wnioski można odebrać osobiście w siedzibie w/w Ośrodka w dniach: poniedziałek –piątek w godz. (pon-środa 7.30 -  15.30, czwartek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00) lub pobrać ze strony internetowej http://www.kobior.naszops.pl/ w zakładce „stypendia szkolne”.

Kryterium dochodowe wynosi 514zł/na osobę w rodzinie.

Kontakt: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
ul. Centralna 57
tel. 32 218 85 95

czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia