Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”

10.08.2016

 
 
Pragniemy poinformować, że Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie  od dnia 16 sierpnia 2016 rozpoczyna realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DLA OSÓB:

  • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu,
  • lub dla pracowników, którzy aktualnie są na wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • oraz zamieszkujących na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego,
  • szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.
Okres realizacji projektu: 2016.08.16 – 2018.06.15

czytaj dalej...

INFORMACJA

29.07.2016

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się od 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku.

Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016r.

Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.


czytaj dalej...

21.07.2016

21.07.2016

  Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020.
Podprogram 2016.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że przedłużona zostanie współpraca z Bankiem Żywności w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Więcej informacji: http://www.kobior.naszops.pl/program-operacyjny-pomoc-ywnociowa/aktualnoci-3


czytaj dalej...

INFORMACJA

24.03.2016

Informujemy, że w dniach od 10.05.2016 do 13.05.2016, ze względów organizacyjnych Świetlica Środowiskowa, będzie nieczynna.

 


czytaj dalej...

Program 500+

04.03.2016

   


Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195).


Jednostką odpowiedzialną za realizację programu ,,Rodzina 500 plus”
dla mieszkańców gminy Kobiór będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na  drugie oraz kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze  będzie można składać od 1.04.2016 r.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania w zakładce
PROGRAM 500+


czytaj dalej...

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

19.01.2016

Od 4 stycznia 2016r. w lokalu biurowym nr 10 przy ul. Centralnej 57
można skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych.

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: 16.00 – 20.00
Środa: 16.00 – 20.00

 


czytaj dalej...

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

18.01.2016

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty świadczenia.
 


czytaj dalej...

NOWE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

07.01.2016

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej informacji w zakładce
ŚWIADCZENIA RODZINNE/SWIADCZENIE RODZICIELSKIE


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia